napi1te námmapa stránekdomu
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2290
www.kalex.cz

Knížek František - KALEX - Kalibrace Pardubice, Hradec Králové, servis měřicí  techniky - netfirmy.czMěřicí, 
regulační technika - netfirmy.cz

Vážení zákazníci,
Novinka na našem webu. Akreditované kalibrace ve více oborech měření. Podrobnosti naleznete na straně kalibrace měřidel »
osvědčení o akreditaci
osvědčení o akreditaci
Kalibrace a ověření (cejchování) měřidel
Všechna měřidla, která jsou na trh dodávána měří s určitou přesností. Abychom zjistili a dokázali, že konkrétní měřidlo je pro nás vyhovující, je nutno provést kalibraci měřidla, nebo u měřidel pouľívaných v obchodním styku jejich ověření (cejchování). Vše vám zajistí naše kalibrační laboratoř.
viz dále celý článek »

František Knížek - KALEX
Antonína Dvořáka 719
533 41 Lázně Bohdaneč
Tel/fax: 466 921 549
e-mail: info@kalex.cz
Loc: 50°4'42.169"N,
15°40'26.974"E

mapa sídla firmy KALEX

Slovník pojmů - KALEX

Ověření (cejchování) měřide

Tyto zkoušky jsou prováděny za účelem správnosti měření určitého měřidla. Měřidlo musí vyhovovat předepsané přesnosti, chybám měření. Po přezkoumání, že měřidlo splňuje určité podmínky je opatřeno úřední značkou. Platnost ověření je dána příslušnými předpisy.

Kalibrace měřidel

Tyto zkoušky jsou prováděny za účelem zjištění chyby určitého měřidla a její zapsání do kalibračního listu. Kalibrace měřidel se provádí pomocí etalonového zařízení. Jako výstup kalibrace je kalibrační list.

 

SLOVNÍK POJMŮ

Etalon

měřidlo sloužící k uchování této jednotky a jejímu přenosu na měřidla .

Citlivost měřidla

Schopnost měřidla reagovat na malé změny při měření.

Opakovatelnost měřidla

Schopnost měřidla měřit hodnoty, které jsou opakovaně stejné.

Stanovené měřidlo

Měřidla, která podle zákona 505/1990 sb. podléhají povinnému úřednímu ověření.

Pracovní měřidlo

Měřidla používaná ve výrobě, tato měřidla se kalibrují.

Kalibrace

Porovnání metrologických vlastností s etalonem prostřednictvím měření.

Kalibrační list

Na kalibračním listu jsou vyznačeny naměřené hodnoty ve vztahu k etalonu, které změříme daným měřidlem . Kalibrační list obsahuje údaje týkající se zákazníka, naměřené chyby měřidla.

Kalibrační značka

Kalibrační značka je označení kalibrovaného měřidla; tuto kalibrační značku vydává a umísťuje středisko kalibrační služby.

Ověření - cejchování

Potvrzuje , že měřidlo má požadované vlastnosti stanovené příslušným předpisem a lze jej použít pro obchodní účely.